Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Čechočovice
ObecČechočovice

Zápisy z jednání ZO

Zápis

Zveřejňování zápisů z jednání ZO

Zákon o obcích povinnost zveřejňovat na úřední desce usnesení přijatá zastupitelstvem, případně radou obce, je-li v obci volena, NEUKLÁDÁ. Informovanost veřejnosti o činnosti orgánů obce a jimi přijatých usneseních zákon zajišťuje jiným způsobem:

V prvé řadě má každý možnost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva je veřejné a informace o zasedání jsou obecním úřadem zveřejněna nejméně 7 dnů před jeho konáním.

Právě na zasedání zastupitelstva obce (a dále způsobem v místě obvyklým) obec informuje občany o činnosti orgánů obce. Informaci o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva podává zpravidla starosta.

Usnesení jako výsledek rozhodování kolektivních orgánů obce (zastupitelstvo, rada) jsou součástí zápisu z jednání těchto orgánů. Zákon o obcích stanoví, jaké náležitosti má zápis mít, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování. Zápis ze zasedání zastupitelstva by měl být vyhotoven do 10 dnů od zasedání.

Občané obce starší 18 let (a další v zákoně uvedené osoby) jsou oprávněni do přijatých usnesení zastupitelstva a rady a také do zápisů z jednání zastupitelstva obce nahlížet. Usnesení a zápisy proto musí být přístupné na obecním úřadu. Nutno doplnit, že obdobné oprávnění mají občané obce rovněž ve vztahu k usnesením výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce. Jiné osoby než občané obce, pak mohou informace o přijatých usneseních získat například prostřednictvím žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Je však třeba zmínit, že přestože zákon takový postup nevyžaduje, je v současné době zveřejňování usnesení na úřední desce obce, případně jiným vhodným způsobem (na webových stránkách obce, v místním tisku apod.) zcela běžnou záležitostí a s ohledem na princip otevřenosti veřejné správy lze takovýto postup jedině doporučit. Stále častěji se setkáváme s tím, že jednací řády zastupitelstev a rad obcí stanoví povinnost zveřejňovat přijatá usnesení.

Ve vztahu k nahlížení občanů obce do přijatých usnesení podle zákona o obcích pravidlo anonymizace neplatí, tzn. občan obce má právo seznámit se s usnesením v celé jeho šíři, bez jakéhokoliv vynechání určitých údajů.

Datum vložení: 9. 1. 2024 13:40
Autor: admin

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

MUNIPOLS
mobilní rozhlas

munipolis

Rezervační kalendář

kalendar

Mapový portál GObec

GObec

Mohlo by vás zajímat

  • ​​ Počet obyvatel 341
  • ​​ Celková rozloha 394 ha
  • ​​ Nadmořská výška 495 m
  • ​​ První zmínka o obci 1358
nahoru