Čechočovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

odpady

Na likvidaci všech komunálních odpadů v současnosti doplácí naše obec kolem 250-300 tis. korun ročně. Kromě svozu velkoobjemového kontejneru a nebezpečného odpadu tvoří nemalou část nákladů úhrady za odvoz tříděného odpadu a to i přesto, že část těchto nákladů obci vrací obalová společnost EKO-KOM a.s.

Podívejte se na nový Zpravodaj pro členy Svazku obcí pro komunální služby


VŠE, CO DOMÁCNOST VYTŘÍDÍ, NEPLATÍ!

V Čechočovicích mohou obyvatelé třídit kromě plastů, papíru a skla i drobné kovy včetně plechovek a konzerv. Na 3 stanovištích jsou k dipozici následující kontejnery:
PLAST - 8x
PAPÍR - 4x
SKLO BAREVNÉ - 2x
SKLO BÍLÉ - 2x
DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD - 2x
BIO ODPAD - 9x


Čím více tedy občan vytřídí, tím méně komunálního odpadu vhazuje do své popelnice a tím nižší frekvenci svozů potřebuje. Domácnosti byly v minulosti také vybaveny žlutými kyblíky na shromažďování jedlých, použitých olejů. Když ho máte plný, můžete ho dovézt na kterýkoliv sběrný dvůr v Třebíči, kde vám ho vymění za prázdný. Za tuto službu nic neplatíte. 

kbelikNa sběrný dvůr můžete odvézt i další dopad (staré spotřebiče,      nebezpečný odpad, nepotřebný nábytek aj. Prokážete-li se zelenou kartičkou Esko-T s čárovám kódem (v minulosti jste ji obdrželi), můžete tam bezplatně uložit dovezený odpad.

A pokud si nevíte rady jak třídit, kliknětet na tento odkaz.